Na ostatniej sesji Rady Miasta Ełku jednogłośnie przyjęto uchwałę popierającą budowę trasy szybkiego ruchu, Ełk - Mrągowo. 28 maja swoje stanowisko opublikowała GDDKiA, a w sejmiku wojewódzkim doszło do sporu miedzy radnymi PiS oraz przedstawicielami PO. Jak się okazało obie frakcje udzielają poparcia dla planów S16, ale poszło o brak konsensusu dla społecznego poparcia budowy którego wg. PO nie ma. Sejmik ostatecznie przyjął poparcie dla ekspresówki, ale bez słów o stanowisku GDDKiA oraz pod nieobecność radnych PiS którzy opuścili salę obrad.

Rozbudowa „szesnastki” jest wpisana w strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego
Prace przygotowawcze dla budowy trasy trwają od 2007 roku i w okresie do roku 2008 przeanalizowano 16 wariantów. Ze względu na silne naciski społeczne i czynniki środowiskowe poddano analizie kolejne 41 wariantów w szczególności na trasie od Sorkwit do Ełku i zbadano obszar o długości ok. 80 km i szerokości ok. 20 km. Obecnie rozpatrywane są jedynie 3 warianty z czego 1 z nich zostanie zarekomendowany Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. 

Na stronie generalnej dyrekcji czytamy:
(...) Ruch drogowy na terenie Mazur jest obecnie rozproszony pomiędzy drogi krajowe nr 16, 59 i 58 oraz drogi wojewódzkie nr 610, 656 i 655. Drogi te posiadają niskie parametry techniczne, od lat nie były modernizowane. Są kręte, przebiegają przez tereny zurbanizowane, bardzo blisko zabudowy mieszkaniowej. Celem budowy przyszłej drogi S16 jest zebranie ruchu z tych dróg i skanalizowanie go w jednym, nowoczesnym korytarzu transportowym, który połączy kluczowe ośrodki regionu oraz zepnie w spójną sieć istniejące drogi, usprawniając lokalne połączenia.

Przy braku S16 rosnący ruch, zwłaszcza turystyczny w okresie letnim, może doprowadzić w najbliższym czasie do wyczerpania przepustowości istniejących dróg. Wzrost ruchu jest nieunikniony, problem komunikacyjny regionu będzie narastał, w rezultacie cel gospodarczy regionu czyli przyciągnięcie jak największej liczby turystów, może zostać zaprzepaszczony z powodu braku dostępności komunikacyjnej. 

Docelowo S16 stanowi element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii zachód - wschód, na który składają się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko. 

Gdyby udało się w 2025 r. wybudować S16 między Mrągowem a Ełkiem, natężenie ruchu na tym odcinku wynosiłoby 9-12 tys. pojazdów na dobę. Natomiast w 2055 r. prognozowany ruch wynosiłby 18-24 tys. poj. na dobę, z czego około 25-30% stanowiłby ruch ciężki (pojazdy ciężarowe, ciężarowe z naczepami i autobusy). Zaniechanie budowy S16 sprawi, że znaczna część tego ruchu „rozleje” się po istniejącej sieci mazurskich dróg (...)