Tegoroczny egzamin ósmoklasisty był zaplanowany na piątek 15 kwietnia, a matury miały się odbyć od poniedziałku 4 maja do czwartku 21 maja. Mateusz Morawiecki ogłosił jednak, że wspomniane egzaminy nie zostaną przeprowadzone wcześniej niż w czerwcu. Na kiedy ustalono nowe daty?

Kiedy się odbędą egzaminy ósmoklasistów i matur 2020? 

Jeszcze nie tak dawno MEN podtrzymywało, że zarówno testy ósmoklasisty, jak i matury odbędą się w pierwotnym terminie. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił jednak, że: „Ze względów zdrowotnych staramy się ograniczyć maksymalnie kontakty między ludźmi i także w szkole musimy ten element uwzględnić. To dlatego teraz po raz kolejny przedłużamy okres zawieszenia dla szkół i przedszkoli tak, aby te kontakty były jak najbardziej ograniczone”. Dodał:

- Ze względów zdrowotnych dziś odkładamy termin egzaminu. Przekładamy go na inny czas. Chcemy żebyście mieli długą perspektywę przygotowania do nowego terminu egzaminu. Dlatego z dużym wyprzedzeniem co najmniej trzytygodniowym, miesięcznym poinformujemy o tym, kiedy nowy termin egzaminu się odbędzie, tak abyście mieli dodatkowy czas na przygotowanie – mówi Piontkowski. 

Terminarz egzaminu ósmoklasisty 2020 i daty testów zostały już podane. Uczniowie napiszą je w dniach 16-18 czerwca. 

Matura również jest zaplanowana na czerwiec. Pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego ma się odbyć 8 czerwca. W kolejnych dniach uczniów czeka zweryfikowanie wiedzy z matematyki i języka angielskiego. Następnie odbędą się egzaminy z pozostałych przedmiotów. Ostatnie będą miały miejsce 29 czerwca. 

Z informacji przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej wynika, że prawdopodobnie będą potrzebne niewielkie przesunięcia w rekrutacji na studia wyższe.